פרסייס הנדסה מציעה ללקוחותיה ביצוע אומדני עלויות בשלבים מוקדמים של פרוייקטים מורכבים, המיועדים לצרכי תקצוב והצגה להנהלה ולגורמים נוספים בארגון.

הלקוח מקבל אומדן ממוקד, מנומק ומקיף, המוגש בתוך פרק זמן קצר, וברמת פירוט ודיוק גבוהות ביחס לכל חלופה אחרת בשלב זה, כדי למנוע הערכת יתר העלולה לפסול את הפרוייקט, או לחילופין תקצוב חסר אשר עלול לחשוף את הארגון להתחייבויות חריגות ומסוכנות.

התפוקות מבוססות על כלים ממוחשבים ומתוחכמים, אשר פותחו על ידינו במיוחד למטרה זו, מבוססות על תוכנית מודל אידיאלי, ולוקחות בחשבון: 

  • הקמה של פונקציות תפעוליות פנים מבניות
  • שטחים טכניים
  • מערכות ותשתיות ליבה (מיזוג אויר, חשמל, בקרה, צנרת תהליכית ותברואה)
  • עלויות נלוות

בין לקוחותינו